Jesteś tutaj

Audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością

W dniach 04 - 05.07.2013 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie odbył się audit nadzoru Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Funkcjonujący w szpitalu system oceniała jednostka certyfikująca TUV NORD  Polska Sp. z o. o.  W ciągu dwóch dni auditor ocenił dynamikę zarządzania szpitalem, wybrane procesy i podprocesy systemowe. Auditowane obszary zostały uznane za efektywne. Przeprowadzający audit stwierdził, że System Zarządzania Jakością jest utrzymywany i doskonalony oraz stanowi integralny element systemu zarządzania, a cele zawarte w Polityce Zespołu wspierają osiąganie celów strategicznych. Wysoka ocena auditora potwierdza, że nasz szpital niesie pomoc i świadczy usługi na najwyższym poziomie.