Jesteś tutaj

ZWALCZANIE ANTYBIOTYKOTERAPII JEST W TWOICH RĘKACH

Nasz szpital po raz kolejny uczestniczył w akcji pod patronatem WHO ,,Higiena Rąk to Bezpieczna Opieka”. W roku 2017 Światowy Dzień Higieny Rąk jest propagowany pod hasłem „ ZWALCZANIE ANTYBIOTYKOTERAPII JEST W TWOICH RĘKACH”.

Hasło jest skierowane do Pracowników  Opieki Zdrowotnej:

„Dezynfekuj ręce w ODPOWIEDNICH momentach i POWSTRZYMAJ rozprzestrzenianie się ANTYBIOTYKOOPORNOŚCI”

Program nakierowany jest na redukowanie liczby zakażeń poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia. W ramach programu opracowany został kompleksowy schemat działań nakierowany na wdrożenie właściwej higieny rąk poprzez szkolenie personelu, pacjentów oraz osób odwiedzających mające na celu uświadomienie, iż tak prosta czynność jak mycie i dezynfekcja rąk istotnie przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. W dniu 10.05.2017r. przeprowadzono szkolenia personelu medycznego naszego szpitala w czterech etapach, w których uczestniczyło 170 pracowników. Przeprowadzono również szkolenia dedykowane dla pacjentów oraz osób odwiedzających. Chętnych instruowały pielęgniarki łącznikowe z poszczególnych oddziałów szpitalnych.