Jesteś tutaj

MOC JEST W TWOICH RĘKACH

MOC JEST W TWOICH RĘKACH – ŚWIATOWY DZIEŃ HIGIENY RĄK

5 maja to Światowy Dzień Higieny

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia 5 maja obchodzony jest Światowy Dzień Higieny Rąk, który w tym roku przebiega pod hasłem „Higiena rąk we wszystkich zabiegach chirurgicznych „

Ten bardzo ważny dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów dzień ma na celu promowanie higieny rąk w opiece zdrowotnej. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, gdyż każdego roku, we wszystkich krajach świata pacjenci cierpią, a nawet umierają z powodu możliwych do uniknięcia zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje chorobotwórcze, które przenoszone są za sprawą niezdezynfekowanych rąk.

Program „Higiena Rąk To Bezpieczna Opieka” działa w 170 krajach świata, Polska przystąpiła do niego w maju 2013 roku. Zakłada on redukowanie liczby zakażeń szpitalnych poprzez promowanie higieny rąk na wszystkich poziomach ochrony zdrowia.

Należy wspomnieć ,iż od początku przystąpienia Polski do  Programu, który jest objęty  patronatem CMJ , SHL, PSPE  nasz Szpital uczestniczy po raz trzeci , w II etapie uzyskaliśmy  II stopień zaawansowania . Mamy nadzieję , że III etap będzie jeszcze lepszy  wszystko zależy od nas .

Tegoroczna kampania skupia się na poprawie praktyki higieny rąk we wszystkich zabiegach chirurgicznych .

 

W naszym Szpitalu w Krasnymstawie w dniu 5maja  została przeprowadzona w ramach wspomnianego programu akcja  edukacyjna mająca na celu propagowanie higieny rąk wśród personelu medycznego jak również  edukacja  pacjenta jak i osoby odwiedzające.

Podczas akcji zachęcano i instruowano pacjentów  w jaki sposób należy dezynfekować ręce, najwierniejszymi odbiorcami akcji były oczywiście dzieci, które bardzo chętnie dezynfekowały ręce i sprawdzały ich czystość pod specjalnym urządzeniem, w zamian za co otrzymywały upominki i książeczki. Natomiast dorośli otrzymywali stosowne certyfikaty.