Jesteś tutaj

Ogłoszenia i informacje

Aktualne


Zarządzenie w sprawie reklamy produktów leczniczych na terenie SPZOZ w Krasnymstawie

Ogłoszenie o zatrudnieniu elektryka

Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarzy

Ogłoszenie o zatrudnieniu diagnostów laboratoryjnych (z uprawnieniami serologicznymi)

Ogłoszenie o zatrudnieniu ratowników medycznych

 

Archiwalne


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.Opieki Zdrowotnej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

głoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Uchwała Nr XV/59/2019 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dn. 22 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursiu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Informacja - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Konkurs na Pielęgniarkę Oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Konkurs na Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Reumatologicznego

Konkurs na Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego, Oddziału Udarowego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Konkurs na Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego

Komunikat Dyrektora w sprawie planowanego zniszczenia dokumentacji medycznej

Ogłoszenie konkursie na stanowisko Zastepcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki