Jesteś tutaj

Nowy rezonans magnetyczny i tomograf komputerowy

Dzięki umowie zawartej w 2014r. z Ministerstwem Zdrowia w ramach wieloletniego programu „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Krasnymstawie może się pochwalić nowoczesnym tomografem komputerowym oraz rezonansem magnetycznym.

Przy odnowionej pracowni tomografii komputerowej odbyła się uroczystość, z udziałem władz, pracowników i dziennikarzy, dotycząca tych nowych urządzeń diagnostycznych.

Tomograf komputerowy posłuży diagnostyce wielu schorzeń, w tym m.in. onkologicznych i ortopedycznych. Natomiast badania wykonywane w nowo powstałej pracowni rezonansu magnetycznego pozwolą na wczesne wykrycie i precyzyjną diagnozę wielu schorzeń. Aparat znacząco wpłynie na jakość udzielanych świadczeń. Pracownia rezonansu magnetycznego mieści się na niskim parterze Głównego Budynku szpitala.

Pozyskany sprzęt pozwala na uniknięcie przewożenia pacjentów karetką do innych odległych placówek medycznych. Nowa pracownia już działa
i bezpłatnie przyjmuje na razie tylko pacjentów szpitala, czekając na podpisanie kontraktu z NFZ.

Zgodnie z zawartą umową wykonywanie badań diagnostycznych na zakupionym sprzęcie rozpoczęto w maju 2015 r.