Jesteś tutaj

SPZOZ w Krasnymstawie rozpoczął wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

           

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie rozpoczął wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Projekt realizuje firma Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, w ramach umowy na dostawę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową z dnia 4 października 2011r. pomiędzy SPZOZ w Krasnymstawie a konsorcjum firm: (lider konsorcjum) Systemy Informatyczne Alma Sp. z o.o. ul. Hodowlana 5, 61-680 Poznań, (uczestnik konsorcjum) Innovation Technology Group S.A. ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław.

 

SI-Alma wdraża system klasy HIS - „ESKULAP” autorstwa Politechniki Poznańskiej oraz system klasy ERP - „IMPULS 5” autorstwa Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie. W ramach projektu została wybudowana kanalizacja teletechniczna wraz szkieletową siecią światłowodową łącząca budynki kampusu SPZOZ, trwają zaawansowane prace związane z budową sieci teleinformatycznej w obiektach szpitalnych. Zrealizowano dostawy sprzętu informatycznego m.in. serwery, stacje robocze, urządzenia drukujące oraz oprogramowania. Obecnie trwają prace związane z instalacją i konfiguracją sprzętu oraz szkolenia użytkowników Zintegrowanego Systemu Informatycznego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.3 Ochrona Zdrowia.

galeria: