Jesteś tutaj

Rys historyczny

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zlokalizowany jest przy ulicy Marka Sobieskiego 4B. Jest jednostką samodzielną, powstałą 10.11.1998 roku. W wyniku przekształcenia przez Wojewodę Chełmskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej – zakładu budżetowego utworzonego w 1974 roku. Od 01.01.1999 roku w wyniku reformy administracyjnej oraz reformy służby zdrowia organem założycielskim jest Powiat Krasnostawski. Zespół zabezpiecza opiekę medyczną dla około 80 tys. mieszkańców powiatu i gmin ościennych. Zakres świadczonych usług obejmuje: lecznictwo zamknięte, ambulatoryjne lecznictwo specjalistyczne, stacjonarna pomoc doraźną, medycynę pracy, profilaktykę i promocje zdrowia.