Jesteś tutaj

Projekty unijne realizowane przez SPZOZ w Krasnymstawie


Projekty realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Adaptacja i dopasowanie pomieszczeń parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR -etap II" Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw" Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Adaptacja i dopasowanie pomieszczeń parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR -etap II

Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

SP ZOZ w Krasnymstawie jest partnerem projektu "Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo w PWSZ w Chełmie"