Jesteś tutaj

Projekty unijne realizowane przez SPZOZ w Krasnymstawie


Projekty realizowane przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Adaptacja i dopasowanie pomieszczeń parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR -etap II" Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw" Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

Adaptacja i dopasowanie pomieszczeń parteru budynku głównego dla SPZOZ w Krasnymstawie na potrzeby SOR -etap II

Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie