Jesteś tutaj

Poradnie i Oddziały

      Poradnie

 
1. Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  
2. Poradnia położniczo-ginekologiczna  
3 Poradnia diabetologiczna  
4. Poradnia endokrynologiczna  
5. Poradnia gastroenterologiczna  
6. Poradnia reumatologiczna  
7. Poradnia chorób płuc  
8. Poradnia neurologiczna  
9 Poradnia dermatologiczna  
10. Poradnia otorynolaryngologiczna  
11. Poradnia zdrowia psychicznego  
12. Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia  
13. Poradnia chirurgii ogólnej  
14. Poradnia urologiczna  
15. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej  
16. Poradnia okulistyczna  
17. Poradnia medycyny pracy  
18. Poradnia hematologiczna  
19. Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu  
20. Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  
 

Oddziały szpitalne

1. Oddział chorób wewnętrznych  
2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii  
3. Oddział reumatologiczny  
4. Oddział pediatryczny  
5. Oddział neurologiczny  
6. Oddział udarowy  
7. Oddział neonatologiczny  
8. Oddział chirurgiczny ogólny   
9. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej  
10. Oddział okulistyczny  
11. Oddział położniczo-ginekologiczny  
12. Szpitalny oddział ratunkowy  
13. Oddział urologiczny  
14. Oddział chorób płuc