Jesteś tutaj

Poradnie i Oddziały

      Poradnie

 
  Rejestracja poradni  
1. Poradnia Chirurgiczna                                
2. Poradnia Endokrynologiczna  
3 Poradnia Gastrologiczna  
4. Poradnia Ginekologiczno-Położnicza  
5. Poradnia Hematologiczna  
6. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
7. Poradnia Neurologiczna  
8. Poradnia Okulistyczna  
9 Poradnia Ortopedyczna  
10. Poradnia Pulmonologiczna  
11. Poradnia Diabetologiczna  
12. Poradnia Reumatologiczna  
13. Poradnia Skórno-Wenerologiczna  
14. Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu  
15. Poradnia Urologiczna  
16. Poradnia Zdrowia Psychicznego  
17. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  
 

Oddziały szpitalne

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy  
2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii  
3. Oddział Chirurgii Ogólnej  
4. Oddział Chorób Wewnętrznych I Intensywnej Opieki Kardiologicznej  
5. Oddział Dziecięcy  
6. Oddział Położniczo- Ginekologiczny  
7. Oddział Neurologiczny  
8. Oddział Okulistyczny  
9. Oddział Pulmonologii  
10. Oddział Reumatologiczny  
11. Oddział Urologii  
12. Oddział Noworodków  
13. Oddział Udarowy  
14. Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Chirurgii Ogólnej  
15. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu