Jesteś tutaj

Plan porodu

SZANOWNI PAŃSTWO ! Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kobiet w ciąży Dyrekcja SPZOZ w Krasnymstawie informuje o wprowadzeniu dokumentu "PLAN PORODU". Dokument został opracowany w formie ankiety otwartej w oparciu o standardy z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Celem opracowania "PLANU PORODU" jest: - pomyślna współpraca rodzącej z personelem medycznym, - zmniejszenie negatywnych odczuć związanych z lękiem przed porodem, - zbieranie informacji od ciężarnych i ich stałe analizowanie celem dostosowywania warunków odbywania porodu z uwzględnieniem oczekiwań rodzących. Mamy nadzieję, że propozycje przedstawione przez przyszłe Mamy pozwolą zoptymalizować warunki odbywania porodu zgodnie z oczekiwaniami najbardziej zainteresowanych, czyli samych rodzących. Gorąco zachęcamy przyszłe Mamy do czynnego udziału w opracowaniu "PLANU PORODU". Formularze Ankiety znajdują się w Poradni Ginekologiczno - Położniczej w Krasnymstawie. Dziękujemy za wypełnienie Ankiety. DYREKCJA SPZOZ w Krasnymstawie Krasnystaw, dnia 04.06.2012r.

 

Co zabrać ze sobą do porodu?