Jesteś tutaj

Ogólne informacje dla pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca RODO (wersja PDF)

Cennik badań i usług

 

Aneks nr 1 do zarządzenia nr DN-0132/114/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z dnia 29.10.2019r. w sprawie ustalenia cen za świadczenia zdrowotne oraz za wydanie orzeczenia i/lub zaświadczenia lekarskie

Aneks Nr 2 do Zarządzenia Nr DN-0132/114/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z dnia 29.10.2019r. w sprawie ustalenia cen za świadczenia zdrowotne oraz za wydane orzeczenia i/lub zaświadczenia lekarskie

Aneks Nr 3 do Zarządzenia Nr DN-0132/114/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie z dnia 29.10.2019r. w sprawie ustalenia cen za świadczenia zdrowotne oraz za wydane orzeczenia i/lub zaświadczenia lekarski

 

 

 

Wersje pdf

Opłata za przechowywanie zwłok

Wersja pdf

Opłata za udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wersja pdf

Wersja pdf

Karta praw i obowiązków pacjenta    Wersja pdf

Wykaz dokumentów i rzeczy osobistych niezbędnych pacjentowi przy przyjęciu do szpitala

Wersja pdf

Regulamin odwiedzających

Wersja pdf

Wniosek o sporządzenie wyciągu /odpisu/ kopii dokumentacji medycznej

 

Wersja pdf

Informacja dotycząca nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej

Wersja pdf
Diety doustne stosowane w szpitalu w Krasnymstawie Wersja pdf
Regulamin korzystania z sieci publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu HotSpot na terenie SPZOZ w Krasnymstawie Wersja pdf