Jesteś tutaj

Modernizacja Oddziałów w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw

  

            

;

 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej

w Krasnymstawie

zrealizował projekt pod nazwą:

„Modernizacja  Oddziałów  w Budynku Głównym Szpitala w celu dostosowania do obowiązujących przepisów prawa SPZOZ Krasnystaw”

W ramach działania 8.3 – Ochrona zdrowia- projekty realizowane przez szpitale - dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu:                                      5 763 528,55 PLN                                                 

Dofinansowanie                                                                      2 669 267,29 PLN    

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

  

Zrealizowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie SPZOZ w Krasnymstawie, ukierunkowane  na poprawę jakości i dostępności do publicznych usług medycznych  poprzez dostosowanie jednostki  do obowiązujących przepisów prawa nałożonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia  i urządzenia ZOZ. Zakres prac obejmował modernizację oddziałów w budynku głównym szpitala:

- Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Centralnej Sterylizatorni

- Centralnej Dezynfektorni

- Bloku Operacyjnego

- Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Traktem Porodowym

- Oddziału Noworodkowego

          Wszystkie roboty modernizacyjne w wyżej wymienionych oddziałach zostały wykonane zgodnie z przywołanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

         Prace modernizacyjne w szczególności obejmowały przebudowę części pomieszczeń z wymianą stolarki drzwiowej, wykonanie niezbędnych śluz  i ciągów komunikacyjnych w celu zapewnienia wymaganego reżimu sanitarnego. Wykonane zostały nowe instalacje elektryczne  z dodatkowym (awaryjnym) źródłem zasilania, a także nowe instalacje gazów medycznych. Pomieszczenia zostały wykończenie zgodnie z obowiązującymi  standardami – wykładziny PCV termozgrzewalne, ściany malowane farbami łatwozmywalnymi o gładkiej powierzchni. Natomiast w pomieszczeniach  o podwyższonej aseptyce oraz w pomieszczeniach łóżkowych oddziału Anesteziologii i Intensywnej Terapii,  ściany wykonane zostały z okładziny powłokowej  a podłogi z wykładziny antystatycznej. W tych pomieszczeniach wykonany został także system wentylacji nawiewno-wyciągowej (sprzężonej) zapewniającej parametry jakości powietrza  do funkcji pomieszczeń o podwyższonej aseptyce. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym wydzielone zostały odpowiednie odcinki pielęgnacyjne, a część pokoi łóżkowych zorganizowana została w systemie  ”matka z dzieckiem”. Pomieszczenia centralnej Sterylizatorni zostały przebudowane w celu uzyskania niezbędnych stref: brudnej, czystej i sterylnej. Natomiast pomieszczenia Centralnej Dezynfektorni powstały z przystosowania pomieszczeń magazynowych, w których to zostały wydzielone strefy do dezynfekcji  łóżek szpitalnych  oraz  śluza  szatniowa  z  węzłem sanitarnym dla personelu. W celu zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej budynku, wykonane zostały instalacje przeciwpożarowe, zamontowane zostały drzwi o zwiększonej odporności ogniowej.

   Generalnym wykonawcą zadania była firma Zakład Remontowo Konserwacyjny Spółka z o.o. z siedzibą w Zamościu.

          Najważniejszym osiągniętym celem projektu jest  wzrost jakości świadczonych usług, co jest istotne zarówno z punktu widzenia szpitala, jak i pacjenta. Wdrożenie projektu przyczyniło się do poprawy infrastruktury technicznej Zakładu. Dzięki dostosowaniu pomieszczeń do rozporządzenia Ministra Zdrowia jednostka oferuje  usługi medyczne na wyższym poziomie. Ponadto, nastąpiła poprawa warunków higieniczno – sanitarnych oddziałów, na których przebywają pacjenci. Z punktu widzenia pracowników najważniejszy jest wzrost komfortu pracy w jednostce. Personel pracuje w atrakcyjniejszym miejscu niż przed realizacją niniejszego projektu. Wdrożenie projektu poza osiągnięciem natychmiastowych efektów takich jak, poprawa warunków higieniczno - sanitarnych Zakładu przynosi szereg korzyści mających wpływ na rozwój społeczno-ekonomiczny regionu. Projekt przyczynia się, bowiem do zniwelowania różnic w zakresie dostępu do infrastruktury społecznej – służby zdrowia osobom niepełnosprawnym.

W imieniu SPZOZ wyrażam nadzieję, że efekty zrealizowanego projektu  spełnią  oczekiwania Pacjentów i zauważalna będzie poprawa jakości oraz dostępności usług z zakresu ochrony zdrowia w powiecie krasnostawskim oraz regionach ościennych.

Kierownik projektu: Krzysztof Bronowski

Dyrektor SPZOZ w Krasnymstawie: Piotr Matej