Jesteś tutaj

Misja Szpitala: "Pacjent naszym przyjacielem a jego zdrowie najwyższą wartością"

 

Zapisy osób uprawnionych na szczepienia przeciw COVID-19 w SPZOZ
w Krasnymstawie przyjmowane są w formie telefonicznej i mailowej
.

  Harmonogram rejestracji:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat

W celu zapisania się na szczepienie osoby uprawnione mogą:

 1. Zgłosić się osobiście w punkcie rejestracji szczepień COVID w budynku
  Przychodni przy ul. Sobieskiego 4 w Krasnymstawie
  (przy wejściu głównym do Przychodni).
 2. Dzwonić na nr telefonu: 571-527-577 w godzinach od 10.00 do 13.00.
 3. Wysłać e-mail na adres: sekretariat@spzozkrasnystaw.pl.
  W przypadku zgłoszenia e-mail należy wypełnić ankietę dostępną tutaj
 4. Zarejestrować się przez moduł rejestracji elektronicznej (Ministerstwa Zdrowia) gov.pl/szczepimysie
 5. Zarejestrować się przez infolinię – tel. 989.

Mapa i dane kontaktowe wszystkich punktów szczepień dostępne są tutaj

 


 

Szczepienia przeciwko Covid-19
W związku z wyznaczeniem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej
w Krasnymstawie jako szpitala „węzłowego”, tzn. podmiotu, w którym będą wykonywane szczepienia personelu oraz szczepienia personelu innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Podmioty zainteresowane zaszczepieniem w Samodzielnym Publicznym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie swoich pracowników proszone są o przesłanie zgłoszeń podmiotów na adres mailowy:

 sekretariat@spzozkrasnystaw.pl

w terminie do 14.01.2021r. do godz. 12:00
Zgłoszenie powinno zawierać nazwę i adres podmiotu, REGON, dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu) oraz numery PESEL zgłaszanych pracowników a także skan zgody na przetwarzanie danych osobowych
(zgodnie z załączonym wzorem).

1. POBIERZ ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

2. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3. FORMULARZ SZCZEPIEŃ PRACOWNIKÓW

 

Koordynator Szpitala ds. szczepień:

Maria Joanna Kowalczyk tel. 82 54 31 613
(kontakt w godzinach od 10:00 do 13:00)


 

Liderzy zarządzania

Ranking najlepiej zarządzanych szpitali publicznych według BFF Banking Group

Gala "Liderzy Zarządzania".Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group

 


Dowiedz się więcej


Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne !!!

Rejestracja pod nr tel. (82) 543 15 52

POKAŻ CAŁY PLAKAT


 

Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarzy specjalistów w Oddziałach:

 

- Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Chorób Wewnętrznych

- Dziale Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

 

POBIERZ INFORMACJE

 


 

Samodzielny Publiczny Zespoł Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie zatrudni lekarza rezydenta do Oddziału Chorób Wewnętrznych.

 

POBIERZ INFORMACJE

 


 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie może już korzystać z nowych urządzeń oraz elementów ochronnych zakupionych w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

dokument pdf - pobierz tutaj !

 

 


POZ Internetowe Konto Pacjenta

POBIERZ I WYPEŁNIJ


FORMULARZ ZGODY PACJENTA PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ PODANIE ŚRODKA KONTRASTOWEGO

POBIERZ I WYPEŁNIJ


FORMULARZ   ZGODY  PRZED BADANIEM  MRI

POBIERZ I WYPEŁNIJ


Element wywiadu – wywiad epidemiologiczny w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 (koronawirusa)

POBIERZ I WYPEŁNIJ


 

 

 

[ Platforma e-Zamawiający ]