Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

realizuje projekt pod nazwą:

"Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie"

 

Finansowanie projektu:

Całkowity koszt realizacji projektu:                                             4 025 378,24 PLN

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85%                      3 349 152,99 PLN

 

Podstawowym celem projektu jest budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, który posłuży do przetwarzania, gromadzenia i archiwizowania wszelkich danych związanych z realizacją statutowych zadań Zespołu. Wdrożenie tego systemu przyczyni się do poprawy jakości i dostępności świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony zdrowia na terenie Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem projektu jest:

- budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Szpitala wraz z infrastrukturą sieciowo-sprzętową,

- ucyfrowienie aparatów RTG i informatyzacja pracowni radiologii.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.