slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Misja Szpitala: "Pacjent naszym przyjacielem a jego zdrowie najwyższą wartością"

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie może już korzystać z nowych urządzeń oraz elementów ochronnych zakupionych w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości.

dokument pdf - pobierz tutaj !

 


 

Ogłoszenie konkursu na stanowisko

Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej

Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie

POBIERZ INFORMACJE

 

 


POZ Internetowe Konto Pacjenta

POBIERZ I WYPEŁNIJ


FORMULARZ ZGODY PACJENTA PRZED BADANIEM TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ORAZ PODANIE ŚRODKA KONTRASTOWEGO

POBIERZ I WYPEŁNIJ


FORMULARZ   ZGODY  PRZED BADANIEM  MRI

POBIERZ I WYPEŁNIJ


Element wywiadu – wywiad epidemiologiczny w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-V-2 (koronawirusa)

POBIERZ I WYPEŁNIJ


 

 

 

[ Platforma e-Zamawiający ]