slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5

Zapisy osób uprawnionych na szczepienia przeciw COVID-19 w SPZOZ w Krasnymstawie

Szanowni Państwo

Zapisy osób z grupy „70+” na szczepienia przeciw COVID-19 odbywają się przez:

 

Mapa i dane kontaktowe wszystkich punktów szczepień dostępne są tutaj.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Zarząd Powiatu w Krasnymstawie ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski należy składać od 22 lutego 2021 r. do 08 marca 2021 r. w:
a) Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw;
b) lub przesłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw — decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie;
c) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP na adres: /starostwo-krasnystaw/skrytka.

Dokumenty do pobrania:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków

2. Uchwała

3. Załączniki do ogłoszenia

Bezpieczni w czasie epidemii